logo kapook

ประเทศไทย > ภาคกลาง > กรุงเทพมหานคร > ธนบุรี > บางยี่เรือ

มัสยิดสวนพลู

 

มัสยิดสวนพลู

 

ประเทศไทย > ภาคกลาง > กรุงเทพมหานคร > ธนบุรี > บางยี่เรือ
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดสวนพลู

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดสวนพลู

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดสวนพลู

ข่าว/บทความ