logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.พังงา > อ.ตะกั่วทุ่ง > ต.ท่าอยู่

มัสยิดอิสลามิยะห์(บ้านทุ่งกรุด)

 

มัสยิดอิสลามิยะห์(บ้านทุ่งกรุด)

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.พังงา > อ.ตะกั่วทุ่ง > ต.ท่าอยู่
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดอิสลามิยะห์(บ้านทุ่งกรุด)

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดอิสลามิยะห์(บ้านทุ่งกรุด)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดอิสลามิยะห์(บ้านทุ่งกรุด)

ข่าว/บทความ