logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.ไม้ขาว

มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม

 

มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.ไม้ขาว
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดนูรุนอิสลามบ้านบ่อสอม

ข่าว/บทความ