logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.ป่าคลอก

มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง

 

มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.ป่าคลอก
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดบ้านอ่าวกุ้ง

ข่าว/บทความ