logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.เทพกระษัตรี

มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

 

มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.ถลาง > ต.เทพกระษัตรี
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

ข่าว/บทความ