logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.กะทู้ > ต.ป่าตอง

มัสยิดหวะด้านิยาตุ้ลอิสลามิย๊ะ

 

มัสยิดหวะด้านิยาตุ้ลอิสลามิย๊ะ

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.กะทู้ > ต.ป่าตอง
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดหวะด้านิยาตุ้ลอิสลามิย๊ะ

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดหวะด้านิยาตุ้ลอิสลามิย๊ะ

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดหวะด้านิยาตุ้ลอิสลามิย๊ะ

ข่าว/บทความ