logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.เมืองภูเก็ต

มัสยิดอิชช่าตุ้ลอิสลามอ่าวมะขาม

 

มัสยิดอิชช่าตุ้ลอิสลามอ่าวมะขาม

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.เมืองภูเก็ต
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดอิชช่าตุ้ลอิสลามอ่าวมะขาม

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดอิชช่าตุ้ลอิสลามอ่าวมะขาม

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดอิชช่าตุ้ลอิสลามอ่าวมะขาม

ข่าว/บทความ