logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.เมืองภูเก็ต

มัสยิดนูรนอิสลามียะฮ์

 

มัสยิดนูรนอิสลามียะฮ์

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ภูเก็ต > อ.เมืองภูเก็ต
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดนูรนอิสลามียะฮ์

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดนูรนอิสลามียะฮ์

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดนูรนอิสลามียะฮ์

ข่าว/บทความ