logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ตรัง > อ.ย่านตาขาว > ต.ทุ่งกระบือ

มัสยิดบ้านคลองปะเหลียน

 

มัสยิดบ้านคลองปะเหลียน

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ตรัง > อ.ย่านตาขาว > ต.ทุ่งกระบือ
ศาสนสถาน > สุเหร่า/มัสยิด

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ มัสยิดบ้านคลองปะเหลียน

รูปภาพ  

วีดีโอ มัสยิดบ้านคลองปะเหลียน

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ มัสยิดบ้านคลองปะเหลียน

ข่าว/บทความ