logo kapook

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ปัตตานี > อ.เมืองปัตตานี > ต.อาเนาะรู

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)

 

ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)

 

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.ปัตตานี > อ.เมืองปัตตานี > ต.อาเนาะรู
ศาสนสถาน > โรงเจ

แผนที่ประเทศไทย

 

รูปภาพ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)

รูปภาพ  

วีดีโอ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว (ศาลเจ้าเล่งจูเกียง)

ข่าว/บทความ