logo kapook

ประเทศไทย > ภาคตะวันออก > จ.ชลบุรี > อ.เมืองชลบุรี > ต.บางปลาสร้อย

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

ประเทศไทย > ภาคตะวันออก > จ.ชลบุรี > อ.เมืองชลบุรี > ต.บางปลาสร้อย


แผนที่ประเทศไทย

ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ การจัดนิทรรศการความรู้ การส่งเสริมการรักการอ่าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปะพื้นบ้าน การแสดงบนเวที การแข่งขันทักษะ การละเล่นแบบไทย

 

รูปภาพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

รูปภาพ  

วีดีโอ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วีดีโอ  

ข่าว/บทความ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ข่าว/บทความ